1FOCUS is een simpele, praktische manier van werken om een gezamenlijk doel echt te bereiken!

LESSEN

alle teams per kwartaal

LEREN

4

1 DOEL

per team per kwartaal

1

FOCUS

GEDRAG

per persoon per week

2

IMPACT

WEEKSESSIE

per team per level

3

SUPPORT

FOCUS

1

Vertaal jullie WAAROM-verhaal naar 1 doel per team

Iedereen is razend druk. En als je alles goed wilt doen, past je werk van de week niet gewoon niet meer in 1 werkweek. De meeste managers hebben veel doelen en dan ook nog veranderplannen.


Harder werken is geen optie meer; we moeten beter leren kiezen. Wat is belangrijk? Wat willen we bereiken? Waarom? In de uitwerking naar doelen, maken we het 'WAAROM'-verhaal concreet.

  • Verhogen klanttevredenheid van 6.6 naar 7.8
  • Verkorten doorlooptijd van 6 naar 4 dagen
  • Verhogen aantal nieuwe klanten van 4 naar 12
  • Verbeteren conversiegraad van 5% naar 8%

Voorbeelden Teamdoel

GEDRAG

2

Ontwikkel gedrag per persoon met de meeste impact

De gouden regel is: als we doen wat we steeds doen, krijgen we wat we steeds krijgen. Als we ons focusdoel willen behalen, zullen we iets anders moeten doen.


Maar wat heeft de meeste impact? Weet elke medewerker welke concrete acties het meest van belang zijn voor het behalen van het doel? In ieders eigen invloed.


De uitdaging is om hier een zo goed mogelijke aanname in te doen en vervolgens te gaan toetsen in de praktijk.

  • Afspraken maken op jouw initiatief, 2x week
  • Bijwerken van 5 klantdossiers per dag
  • Reviewen van werk van 2 collega's
  • Vriendelijk begroeten van alle klanten

Voorbeelden gedrag

SUPPORT

3

Bespreek wekelijks kort samen de voortgang

Goede, persoonlijke afspraken maken is een, maar consequent nakomen is wat anders. Het gedrag is nou juist zo gekozen dat dit nu niet of niet goed gebeurt.


Voor het inslijten van gewenst gedrag hebben we elkaar nodig. Soms alleen als de stok achter de deur en soms als stimulans, aanmoediging en inspiratie.


Met een weekritme bouw je vaste patronen. Zo kan gedrag inslijten en een cultuur van afspraken nakomen ontstaan.

LEREN

4

Deel belangrijkste lessen om nieuwe ronde te verbeteren

Na een kwartaal maken we de balans op: wat werkte wel en wat niet in het behalen van ons doel? Was dit wel het juiste doel? Hoe hebben we elkaar onderweg geholpen?


Vaak staan we te weinig stil bij zowel onze successen als de lessen om te verbeteren. Door elk kwartaal bewust aanpassingen te doen op het doel, gedrag & wijze van weeksessies, krijgen we een systeem van evidence based learning.

"1FOCUS is onze manier van werken geworden. Zo betrekken we iedereen wekelijks wat hij kan bijdragen aan de doelen van ons bedrijf."

Guido Jurgens

Managing Director, Data eXcellence

Kom naar het GRATIS event

Leer alles over de 1FOCUS aanpak

Hoor over cases en voorbeelden

Live discussie en netwerken

Onze dienstverlening

Maatwerk begeleiding

We kunnen de managers & team leiders stap voor stap meenemen in de implementatie naar hun teams.

CONSULTING

Starters training

We geven managers & teamleiders de basis training zodat ze daarna zelfstandig aan de slag kunnen.

TRAINING

Certificering

We leren consultants/coaches hoe zij 1FOCUS zelfstandig bij hun eigen (interne/externe) klanten implementeren.

TRAIN-THE-TRAINER

Contact

ronald@1focus.nl

whatsapp +31655757164

plan een afspraak in mijn agenda© 1FOCUS 2018