1FOCUS
events
Meer informatie

Praktische veranderaanpak voor teams

"The species that survive are the ones most responsive to change."
- Charles Darwin

Verandercompetentie

De meest onderscheidende competentie voor toekomstig succes is het vermogen om je aan te passen. Zien wat werkt en wat niet en je aanpak bijstellen. Teams kunnen dit leren. De 1FOCUS aanpak bestaat uit vier tijdloze principes om op teamniveau in te richten.

1 Focus op één kwartaaldoel

De neiging is om te veel tegelijk te willen of te moeten. Wat willen jullie bereiken wat het meest bijdraagt aan de organisatie? Focus op 1 concreet veranderdoel per team tegelijk.

2 Bouw gedragspatronen

Wat kunnen we als team het beste herhaaldelijk doen, waarmee de ons doel kunnen realiseren. Dus welke gedragspatronen willen we met elkaar ontwikkelen? Wat is ieders persoonlijke bijdrage.

3 Geef verbeteracties

Veranderen doe je niet alleen. We hebben elkaar nodig voor feedback en support. En als we elkaar spreken zijn er altijd wel verbeteracties die we kunnen doen. Zelf of een ander.

4 Leren & aanpassen

Na een periode van een kwartaal maken we de balans op. Wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt, wat hebben we geleerd en wat gaan we komende periode aanpassen.