1FOCUS is een praktische manier van werken

om het eerstvolgende doel echt te behalen!

LESSEN

alle teams per kwartaal

LEREN

4

1 DOEL

per team per kwartaal

1

FOCUS

GEDRAG

per persoon per week

2

IMPACT

WEEKSESSIE

per team per level

3

SUPPORT

FOCUS

1

Vertaal het 'WAAROM' verhaal naar één doel per kwartaal

De meeste managers hebben te veel doelen en dan ook nog verbeterplannen. En als je alles goed wilt doen, past je werk van de week niet gewoon niet meer in 1 werkweek. 


Harder werken is geen optie meer; we moeten kiezen. Wat is belangrijk? Wat willen we bereiken? Waarom? Eén doel per team, per kwartaal. Dit is de meest compacte eerste stap naar het behalen van jullie strategie: het 'WAAROM'-verhaal.

  • Verhogen aantal nieuwe klanten van 4 naar 12
  • Verbeteren conversiegraad van 5% naar 8%
  • Verhogen klanttevredenheid van 6.6 naar 7.8
  • Verkorten doorlooptijd van 6 naar 4 dagen

Voorbeelden Teamdoel

GEDRAG

2

Ontwikkel gedrag per persoon met de meeste impact

De gouden regel is: als we doen wat we steeds doen, krijgen we wat we steeds krijgen. Als we ons doel willen behalen, zullen we iets anders moeten doen.


Maar wat heeft de meeste impact? Weet elke medewerker welke concrete acties het meest van belang zijn voor het behalen van het doel? In ieders eigen invloed.


De uitdaging is om hier een zo goed mogelijke aanname in te doen en vervolgens te gaan toetsen in de praktijk.

  • Afspraken maken op jouw initiatief, 2x week
  • Bijwerken van 5 klantdossiers per dag
  • Reviewen van werk van 2 collega's
  • Voor advies eerst het gesprek samenvatten

Voorbeelden gedrag

SUPPORT

3

Bespreek wekelijks kort samen de voortgang

Goede, persoonlijke afspraken maken is een, maar consequent nakomen is wat anders. Het gedrag is nou juist zo gekozen dat dit nu niet of niet goed gebeurt.


Voor het inslijten van gewenst gedrag hebben we elkaar nodig. Soms alleen als de stok achter de deur en soms als stimulans, aanmoediging en inspiratie.


Met een weekritme bouw je vaste patronen. Zo kan gedrag inslijten en een cultuur van afspraken nakomen ontstaan.

LEREN

4

Deel de belangrijkste lessen om elk kwartaal te verbeteren

Na een kwartaal maken we de balans op: wat werkte wel en wat niet in het behalen van ons doel? Was dit wel het juiste doel? Hoe hebben we elkaar onderweg geholpen?


Vaak staan we te weinig stil bij zowel onze successen als de lessen om te verbeteren. Door elk kwartaal bewust aanpassingen te doen op het doel, gedrag & wijze van weeksessies, krijgen we een systeem van evidence based learning.

Hoe werkt implementatie?

De 1FOCUS aanpak is slechts enkele basisprincipes en lijkt daardoor erg eenvoudig. Maar de uitdaging zit in de implementatie.

Ook om als leidersgroep te besluiten voor een veranderprogramma is vaak al een pittige opgave.

Kijk hier hoe wij dat doen.

Kom naar het GRATIS event

Leer alles over de 1FOCUS aanpak

Hoor over cases en voorbeelden

Live discussie en netwerken

"1FOCUS is onze manier van werken geworden. Zo betrekken we iedereen wekelijks wat hij kan bijdragen aan de doelen van ons bedrijf."

Guido Jurgens

Managing Director, Data eXcellence

1FOCUS helpt organisaties hun belangrijkste doelstelling aantoonbaar te behalen door het toepassen van een gerichte werkwijze voor alle medewerkers.

CONTACT

© 1FOCUS 2019

e   info@1focus.nl

t    +31.6.557.57.164

HOUD ME OP DE HOOGTE